əcza

əcza
is. <ər. «cüz» söz. cəmi>
1. klas. Bir şeyin tərkibini təşkil edən xırda hissəciklər; cüzlər. Yandırıb əczayi-tərkibim, külüm versən yelə; Yox yolundan dönməyim, varım sənindir, cüzvü kül. F.. <Molla İbrahimxəlil:> Daha bundan artıq nə eyləyəcəksiniz ki, bu gün iksir tamam və təkmil olan saatda və əcza butədə qaynayan vaxtda bu yerə ayaq basdınız. M. F. A.. Su nədir? Nə əczadan əmələ gəlir, nə səbəbə su qaynayanda buğ olur, niyə donanda bərkiyir? C. M..
2. Dərman maddələri; dərman, dava. Bu əcza qulluqçu naxoş olanda alınmışdı. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cza — cza·pek dox; cza·rev·na; cza·ri·na; cza·rit·za; …   English syllables

  • CZA — CZA, sigle composé des trois lettres C, Z et A, peut faire référence à : Chichén Itzá, Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports, Catégorie : Code …   Wikipédia en Français

  • cza|ri|na — «zah REE nuh», noun. the wife of a czar; a Russian empress. Also, tsarina, tzarina. ╂[< German Zarin (earlier Czarin), feminine of Zar < Russian car ; see etym. under czar (Cf. ↑cza …   Useful english dictionary

  • cza-cza — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}cha cha {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc, blm a. ndm {{/stl 8}}{{stl 7}} szybki, rytmiczny taniec towarzyski wywodzący się z Ameryki Południowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Klaskać w rytmie cza cza. Tańczyć cza czę.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Cza|pek's medium — CHAH pehks», a culture medium on which to grow molds to be tested for the production of antibiotics. ╂[< Friedrich Czapek, a Czech scientist of the 1900 s] …   Useful english dictionary

  • cza|rev|na — «zah REHV nuh», noun. 1. a daughter of a Russian czar. 2. the wife of a czarevitch. Also, tsarevna, tzarevna. ╂[< Russian carevna < car ; see etym. under czar (Cf. ↑czar)] …   Useful english dictionary

  • cza|rit|za — «zah RIHT suh», noun. = czarina. (Cf. ↑czarina) Also, tsaritza, tzaritza. ╂[< Russian carica, feminine of car ; see etym. under czar (Cf. ↑czar)] …   Useful english dictionary

  • cza-cza — ż II, DCMs. cza czaczy, blm a. ndm «taniec towarzyski pochodzenia południowoamerykańskiego» ‹amer. hiszp.› …   Słownik języka polskiego

  • CZA — Chichen Inza, Mexico (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

  • CZA — Chichen Itza, Mexico internationale Flughafen Kennung …   Acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”